Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.
Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.
Meža ceļu pārbūve Kalsnavas mežu novadā 24.10.2018 11:00 MPS 2018/89
Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.