Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.
Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.
Meža ceļu pārbūve Kalsnavas mežu novadā 24.10.2018 11:00 MPS 2018/89
Meža ceļa būve Auces mežu novada Vītiņu pagastā 29.01.2019 11:00 MPS 2019/1
Stādījumu agrotehniskā kopšana 13.03.2019 11:00 MPS 2019/27
Meža ceļa pārbūve Mežoles mežu novadā 04.04.2019 11:00 MPS 2019/35
Meža ceļa pārbūve Mežoles mežu novadā 30.05.2019 11:00 MPS 2019/59
Meža ceļa būve Auces mežu novadā 21.06.2019 11:00 MPS 2019/67
Divkameru siltumnīcas būvniecība un aprīkošana 29.07.2019 11:00 MPS 2019/74
Meža pētīšanas stacijas telpu un laboratorijas pārbūve, Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads 16.07.2019 11:00 MPS 2019/76
Mežaudžu stādījumu iežogošana 12.09.2019 11:00 MPS 2019/92
Meža ceļu atjaunošana Mežoles mežu novadā 27.08.2019 11:00 MPS 2019/84
Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.