Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Meža pētīšanas stacijas telpu un laboratorijas pārbūve, Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads

MPS 2019/76

Ziņojums