Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.
Autotransporta noma neregulārai pasažieru pārvadāšanai 28.01.2020 11:00 MPS 2019/2
Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.
Meža atjaunošana 08.03.2019 11:00 MPS 2019/28
Zinātnisko stādījumu ierīkošana 08.03.2019 12:00 MPS 2019/29
Meža pētīšanas stacijas transportlīdzekļu apdrošināšana 2019. gadā 10.01.2019 11:00 MPS 2018/104
Meža ceļu atjaunošana Jelgavas mežu novadā 12.03.2019 11:00 MPS 2019/31
Jaunaudžu kopšana Auces mežu novadā 11.03.2019 11:00 MPS 2019/30
Meža ceļa būve Auces mežu novada Lielauces pagastā 24.01.2019 11:00 MPS 2019/2
Zinātnisko parauglaukumu uzturēšana 30.01.2019 11:00 MPS 2019/16
Zinātnisko stādījumu kopšana 22.01.2019 11:00 MPS 2019/4
Motorinstrumentu operatora praktiskās apmācības pakalpojums 08.04.2019 11:00 MPS 2019/43
Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana Rucavas mežu novadā 01.02.2019 11:00 MPS 2019/17
Meža meliorācijas sistēmas pārbūve Mežoles mežu novadā 23.01.2019 11:00 MPS 2019/5
Autotransporta noma neregulārai pasažieru pārvadāšanai 29.01.2019 11:00 MPS 2019/18
Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana Mežoles mežu novadā 27.03.2019 11:00 MPS 2019/34
Meža meliorācijas sistēmas atjaunošanas būvprojekta izstrāde 12.04.2019 11:00 MPS 2019/42
Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai 19.10.2018 11:00 MPS 2018/94
Veselības apdrošināšana 12.11.2018 11:00 MPS 2018/101
Meža ceļa atjaunošana Šķēdes mežu novadā 23.04.2019 11:00 MPS 2019/45
Augu aizsardzības līdzekļa piegāde 24.04.2019 11:00 MPS 2019/48
Jaunaudžu kopšana 22.02.2019 11:00 MPS 2019/19
Meža stādījumu miglošana 15.04.2019 11:00 MPS 2019/44
Marķējamo mietiņu izgatavošana 20.02.2019 11:00 MPS 2019/25
Meža meliorācijas sistēmas būves būvprojekta izstrāde 08.05.2019 11:00 MPS 2019/53
Apauguma novākšana grāvju trasēs 31.05.2019 11:00 MPS 2019/55
Jauna vieglā pasažieru, vidējā daudzfunkciju (MD) automobiļa piegāde 31.05.2019 11:00 MPS 2019/61
Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai 04.07.2019 11:00 MPS 2019/75
Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana Kalsnavas mežu novadā 09.07.2019 11:00 MPS 2019/73
Robežu atjaunošana Mežoles mežu novadā 22.07.2019 11:00 MPS 2019/64
Kokskaidu granulu piegāde apkures vajadzībām 09.09.2019 11:00 MPS 2019/88
Meža stādījumu aizsardzība pret pārnadžu izraisītajiem bojājumiem 23.09.2019 11:00 MPS 2019/96
Meža meliorācijas sistēmas pārbūve Kalsnavas mežu novadā 16.10.2019 11:00 MPS 2019/79
Veselības apdrošināšana 25.11.2019 11:00 MPS 2019/107
Meža pētīšanas stacijas transportlīdzekļu apdrošināšana 2020. gadā 07.01.2020 11:00 MPS 2019/109
Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma identifikācijas Nr.
Autotransporta noma pasažieru pārvadāšanai 19.10.2018 11:00 MPS 2018/94