Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana Kalsnavas mežu novadā

MPS 2019/79

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā >>