Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Jauna vieglā pasažieru, vidējā daudzfunkciju (MD) automobiļa piegāde

MPS 2019/61

Ziņojums