Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Izsoļu dalībnieku ievērībai!

          Informējam, ka no 2020. gada 1. janvāra Meža pētīšanas stacijas rīkotajās cirsmu un kokmateriālu izsolēs varēs piedalīties tikai tāds uzņēmums, kura darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pēdējā kalendārā gada laikā brīvi izvēlētā nepārtrauktā trīs ceturkšņu periodā nebūs bijuši zemāki par 70 % no darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem valstī mežizstrādes nozarē, t.i. 629 EUR (saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2. red.) kods 02.20).
          Lai vērtētu uzņēmuma atbilstību šai prasībai:
* jāiesniedz Meža pētīšanas stacijā klātienē vai elektroniski ( mps@agenturamps.lv ) Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta izziņa par uzņēmuma darbinieku vidējiem mēneša ienākumiem nepārtrauktā trīs ceturkšņu periodā;
* izziņai jābūt par periodu, kura sākums nav vecāks par 2019. gada 1. janvāri;
* izsoles dalībniekam izziņa jāiesniedz līdz pirmajai izsolei 2020. gadā, kurā tas plāno piedalīties.

         Iesniegtā izziņa apliecinās uzņēmuma atbilstību šai prasībai visā 2020. gada periodā.

Spēkā no 2020.gada 1.janvāra.

Spēkā no 2020.gada 1.janvāra.