Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Iepirkumi

  No 01.01.2019. Meža pētīšanas stacijas pircēja profils atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS)   www.eis.gov.lv, kur tiek ievietota informācija par plānotajiem un izsludinātajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, kā arī cita ar iepirkumiem saistīta informācija.

MEŽA PĒTĪŠANAS STACIJAS IEPIRKUMI ATRODAMI –   Meža pētīšanas stacijas pircēja profilā.