Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Jelgavas informācijas centrs

Adrese: "Meža pētnieki", Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018

Informācijas centra vadītājs
Andris Rimicāns
26130439
andris.rimicans@agenturamps.lv

Jelgavas mežu novads

Mežsaimniecības tehniķe
Inese Millere
29582959
inese.millere@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Juris Repiņecs
22357866
juris.repinecs@agenturamps.lv 

Vecākais mežkopis
Aigars Striks
26798517
aigars.striks@agenturamps.lv 

Auces mežu novads

Vecākais mežkopis
Agris Ērmanis
29242970
agris.ermanis@agenturamps.lv

Vecākā mežkope - atbalsta eksperte
Annija Grava
28346057
annija.grava@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Ralfs Grīnvalds
25155253
ralfs.grinvalds@agenturamps.lv 

Šķēdes mežu novads

Vecākais mežkopis
Andris Siliņš
29181446
andris.silins@agenturamps.lv