Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Jelgavas informācijas centrs

Adrese: "Aizupes"-10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018

Informācijas centra vadītājs
Andris Rimicāns
26130439
andris.rimicans@agenturamps.lv

Jelgavas mežu novads

Mežsaimniecības tehniķe
Inese Millere
29582959
inese.millere@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Aivars Martinsons
29192115
aivars.martinsons@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Andris Gulbis
26338316
andris.gulbis@agenturamps.lv 

Vecākais mežkopis
Aigars Striks
26798517
aigars.striks@agenturamps.lv 

Auces mežu novads

Vecākais mežkopis
Agris Ērmanis
29242970
agris.ermanis@agenturamps.lv

Šķēdes mežu novads

Vecākais mežkopis
Andris Siliņš
29181446
andris.silins@agenturamps.lv