Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Smiltenes informācijas centrs

Adrese: "Rauzas", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729

Mežoles mežu novads

Informācijas centra vadītāja
Sarmīte Nēgele
26315489
sarmite.negele@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Ivo Ozoliņš
29191574
ivo.ozolins@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Jurģis Lācis
26534497
jurgis.lacis@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Harijs Kruška
20291700
harijs.kruska@agenturamps.lv