Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Smiltenes informācijas centrs

Adrese: "Rauzas", Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4729

Mežoles mežu novads

Informācijas centra vadītājs
Harijs Kruška
20291700
harijs.kruska@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Jēkabs Cers
22032590
jekabs.cers@agenturamps.lv 

Vecākais mežkopis
Jurģis Lācis
26534497
jurgis.lacis@agenturamps.lv 

Vecākais mežkopis
Jānis Juitinovičs
25732966
janis.juitinovics@agenturamps.lv