Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Piekļūstamība

 

Piekļūstamības paziņojums

Meža pētīšanas stacija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Meža pētīšanas stacijas tīmekļa vietni  https://www.agenturamps.lv/lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Meža pētīšanas stacija tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Mājas lapai ir jāveic uzlabojumi, lai tā atbilstu piekļūstamības nosacījumiem.

Šī tīmekļvietne pirmo reizi tika izvērtēta 30.05.2023.

Izvērtēšanu veica:
SIA FF IT
Kristiāns Varslavāns

Meža pētīšanas stacijas
Stratēģiskās vadības procesa vadītāja
Andra Ziediņa

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtējuma protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Ja Jums ir nepieciešams tīmekļvietnē iekļautais saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: mps@agenturamps.lv. Lūdzam norādīt:
*saiti uz saturu (URL);
*jūsu vārdu un e-pasta adresi;
*formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: mps@agenturamps.lv
Zvaniet: tālr: (+371) 64826591

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums.
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Sūdzības un priekšlikumus lūdzu sniegt Meža pētīšanas stacijas administrācijai
e-pasta adrese: mps@agenturamps.lv
tālr: (+371) 64826591

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Māris Pūce Meža pētīšanas stacijas direktora pienākumu izpildītājs.