Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Kalsnavas informācijas centrs

Adrese: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Kalsnavas mežu novads

Informācijas centra vadītājs
Jānis Putns
26423270
janis.putns@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Aivars Stradiņš
29430746
aivars.stradins@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Aivars Gloveckis
26543411
aivars.gloveckis@agenturamps.lv

Vecākais mežkopis
Krišjānis Putns
26416852
krisjanis.putns@agenturamps.lv