Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Zinātnes un mācību atbalsta centros "Vētraine" un “Mežmāja” pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē - tikai tām personām, kuras var uzrādīt derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.