Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Administrācija

Adrese: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Administrācija:
tālr: (+371) 64826591
e-pasta adrese: mps@agenturamps.lv
 e-adrese

Direktors
Mārtiņš Līdums
29169976
martins.lidums@agenturamps.lv

Direktora vietnieks
Māris Pūce
29294032
maris.puce@agenturamps.lv

Direktora vietnieks
Uvis Dambergs
27854746
uvis.dambergs@agenturamps.lv

Stratēģiskās vadības procesa vadītāja
Andra Ziediņa
26448578
andra.ziedina@agenturamps.lv

Galvenā mežsaimniecības inženiere
Solveiga Siliņa
26683106
solveiga.silina@agenturamps.lv

Mežsaimniecības inženieris
Ivo Ozoliņš
29191574
ivo.ozolins@agenturamps.lv

Meža datu apstrādes eksperte
Natālija Erkena
29353813
natalija.erkena@agenturamps.lv

Personāla speciāliste
Lauma Bondare-Heisele
20244247
lauma.bondare-heisele@agenturamps.lv

Galvenā grāmatvede
Anita Markova
26437166
anita.markova@agenturamps.lv

Vecākā grāmatvede
Valentīna Gaijsa
22013700
valentina.gaijsa@agenturamps.lv

Vecākā grāmatvede
Anita Caunīte
29180421
anita.caunite@agenturamps.lv

Vecākais atbalsta eksperts
Jānis Liepiņš
28657782
janis.liepins@agenturamps.lv

Jaunākā darba aizsardzības speciāliste
Ieva Priede
26359829
ieva.priede@agenturamps.lv

Saimniecības pārzinis
Gatis Lediņš
29210880
gatis.ledins@agenturamps.lv

Saimniecības pārzinis
Sandis Strazdiņš
29204794
sandis.strazdins@agenturamps.lv

Saimniecības pārzinis
Gundega Rutka
22029058
gundega.rutka@agenturamps.lv