Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Struktūra

Meža pētīšanas stacijas darbu vada direktors, kura kompetences noteiktas Meža pētīšanas stacijas nolikumā.

Meža pētīšanas staciju veido šādas struktūrvienības:

  1. Administrācija;
  2. Kalsnavas informācijas centrs;
  3. Jelgavas informācijas cents;
  4. Smiltenes informācijas centrs;
  5. Meža sēklu kontroles laboratorija;
  6. Zinātnisko izmēģinājumu kokaudzētava.

Struktūrshēma šeit