Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Zinātnisko izmēģinājumu kokaudzētava

Adrese: "Audzes", Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Kokaudzētavas vadītājs
Jānis Zīliņš
28380280
janis.zilins@agenturamps.lv

Kokaudzētavas vadītāja vietnieks
Valentīns Russaks
26514792
valentins.russaks@agenturamps.lv