Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Projekti

Meža pētīšanas stacija 2023.gadā īsteno  Mobilitātes projektu  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros uz Dāniju un Zviedriju pieredzes apmaiņai un sadarbības tīkla veidošanai.

Projekta īstenošanas laiks:
22.08.2023. – 05.10.2023.

Projekts " CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma ".

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2022. – 30.06.2025.

 

 

Projekts " Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai ".

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2022. – 31.03.2025.

 

 

Zinātniskā projekta   " Risinājumu izstrāde ozolu akūtās kalšanas ierobežošanai Talsu paugurainē Meža pētīšanas stacijas teritorijā, kuri pēc nepieciešamības piemērojami arī pārējā Latvijas teritorijā”   atskaite.

 

Meža pētīšanas stacija 2019.gadā ir īstenojusi  Mobilitātes projektu  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros uz Norvēģiju un Īslandi pieredzes apmaiņai un sadarbības tīkla veidošanai.

Projekta īstenošanas laiks: 26.08.2019. – 04.10.2019.