Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Kontakti

Adrese:

Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860
tālr: (+371) 64826591
e-pasta adrese: mps@agenturamps.lv
 e-adrese

Rekvizīti:

Nosaukums: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija"
Juridiskā adrese: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV- 4860
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90010256120
PVN maksātāja reģistrācijas kods LV90010256120
Valsts kase, kods TRELLV22
konts LV50TREL916068300100B