Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Cirsmu izsoles

Izsoles dalībnieku ievērībai!

Informējam, ka no 2023.gada 1.janvāra Meža pētīšanas stacijas rīkotajās cirsmu un kokmateriālu izsolēs varēs piedalīties tikai tāds uzņēmums, kura darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pēdējā kalendārā gada laikā brīvi izvēlētā nepārtrauktā trīs ceturkšņu periodā nebūs bijuši zemāki par 70 % no darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem valstī mežizstrādes nozarē, t.i.  787 EUR. 

------------------------------------

Lai pieteiktos izsolēm, pieteikumus un citus nepieciešamos dokumentus lūdzam iesniegt izmantojot e-pastu vai pastu. Piedāvājumus izsolei iesniedziet savlaicīgi pirms izsoles.

----------------------------------------------------

Nosacījums Meža pētīšanas stacijas rīkoto cirsmu un kokmateriālu izsoļu dalībniekiem dalībai 2022. gada izsolēs

Izsoles dalībnieki, izziņas iesniegšanai Meža pētīšanas stacijā par darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem aicinām  atlasīt un  lejupielādēt  Valsts ieņēmumu dienesta EDS Izziņu sadaļā.

----------------------------------------------------

Nolikums 2022. gada 13. decembra Smiltenes informācijas centra Mežoles mežu novadu cirsmu izsolei

Izsoles objektu saraksts 2022. gada 13. decembra Smiltenes informācijas centra Mežoles mežu novadu cirsmu izsolei

----------------------------------------------------

Nolikums 2022. gada 19. decembra Kalsnavas informācijas centra Kalsnavas mežu novadu cirsmu izsolei

Izsoles objektu saraksts 2022. gada 19. decembra Kalsnavas informācijas centra Kalsnavas mežu novadu cirsmu izsolei

----------------------------------------------------

Nolikums 2022. gada 20. decembra Jelgavas informācijas centra Auces, Šķēdes un Jelgavas mežu novadu cirsmu un kokmateriālu izsolei

Izsoles objektu saraksts Nr. 1.  2022. gada 20. decembra Jelgavas informācijas centra Auces mežu novadu cirsmu izsolei

Izsoles objektu saraksts Nr. 2.  2022. gada 20. decembra Jelgavas informācijas centra Šķēdes mežu novadu cirsmu izsolei

Izsoles objektu saraksts Nr. 3.  2022. gada 20. decembra Jelgavas informācijas centra Jelgavas mežu novadu cirsmu izsolei

Izsoles objektu saraksts Nr. 4.  2022. gada 20. decembra Jelgavas informācijas centra Jelgavas mežu novadu kokmateriālu izsolei