Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Cirsmu izsoles

Izsoles dalībnieku ievērībai!

Informējam, ka turpmāk Meža pētīšanas stacijai apliecinājumi koku ciršanai dokumentu izdruku veidā nav pieejami un netiks izsniegti cirsmu pircējiem. Apliecinājuma koku ciršanai numurs tiks norādīts konkrētās cirsmas pirkuma līgumā. Par apliecinājuma koku ciršanai aktualitāti cirsmas pircējs var pārliecināties, norādot apliecinājuma numuru Valsts meža dienesta vietnē: https://gis.vmd.gov.lv/apliecinajumi

------------------------------------

2024.gadā Meža pētīšanas stacijas rīkotajās cirsmu un kokmateriālu izsolēs varēs piedalīties tikai tāds uzņēmums, kura darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pēdējā kalendārā gada laikā brīvi izvēlētā nepārtrauktā trīs ceturkšņu periodā nebūs bijuši zemāki par 70 % no darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem valstī mežizstrādes nozarē, t.i.  937  EUR. 

------------------------------------

Lai pieteiktos izsolēm, pieteikumus un citus nepieciešamos dokumentus lūdzam iesniegt izmantojot e-pastu vai pastu. Piedāvājumus izsolei iesniedziet savlaicīgi pirms izsoles.

----------------------------------------------------

Nosacījums Meža pētīšanas stacijas rīkoto cirsmu un kokmateriālu izsoļu dalībniekiem dalībai 2024. gada izsolēs

Izsoles dalībnieki, vēlamies Jūs informēt, ka, lai piedalītos 2024. gada izsolēs un izpildītu prasību, kas attiecas uz Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtas izziņas iesniegšanu par darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem,  pašlaik EDS izziņu sadaļā to nav iespējams pieteikt un lejupielādēt automātiski , bet to var saņemt rakstot EDS Valsts ieņēmumu dienestam pieprasījumu par šādas izziņas nepieciešamību. Lūdzu ņemt vērā, ka šādā veidā pieprasītas izziņas saņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, tāpēc iesakām pieprasīt to savlaicīgi.

----------------------------------------------------

Nolikums 2024. gada 29. maija kokmateriālu izsolei Smiltenes informācijas centra Mežoles mežu novadā

Izsoles objektu saraksts 2024. gada 29. maija kokmateriālu izsolei Smiltenes informācijas centra Mežoles mežu novadā