Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Cirsmu izsoles

Izsoles dalībnieku ievērībai!

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ar mērķi ierobežot COVID-19 izplatību, lūdzam iespēju robežās atturēties no Meža pētīšanas stacijas rīkoto cirsmu izsoļu klātienes apmeklējuma.

Lai pieteiktos izsolēm, pieteikumus un citus nepieciešamos dokumentus lūdzam iesniegt izmantojot e-pastu vai pastu. Piedāvājumus izsolei iesniedziet savlaicīgi pirms izsoles.

 ---------------------------------------------------

Nosacījums, kurš stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri Meža pētīšanas stacijas rīkoto cirsmu un kokmateriālu izsoļu dalībniekiem.

 ----------------------------------------------------

Nolikums 2020. gada 9. jūnija kokmateriālu izsolei Jelgavas informācijas centra Šķēdes un Auces mežu novados

Izsoles objektu saraksts Nr. 1. 2020. gada 9. jūnija kokmateriālu izsolei Šķēdes mežu novadā

Izsoles objektu saraksts Nr. 2. 2020. gada 9. jūnija kokmateriālu izsolei Auces mežu novadā

----------------------------------------------------

Nolikums 2020. gada 12. jūnija cirsmu izsolei Kalsnavas informācijas centra Kalsnavas mežu novadā

Izsoles objektu saraksts 2020. gada 12. jūnija cirsmu izsolei Kalsnavas mežu novadā