Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Par mums

Meža pētīšanas stacijas darbības mērķis ir apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī atbalstīt mācību prakses un tālākizglītību meža nozares izglītības jomā.

Saskaņā ar Meža pētīšanas stacijas nolikumu, aģentūra  savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

 • apsaimnieko valsts zinātniskās izpētes mežus;
 • nodrošina atbalstu: 
  - zinātniskās izpētes,
  - vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai; 
  - mācību praksēm un tālākizglītības pasākumiem meža nozares izglītības jomā; 
  - tālākizglītības un apmācības pasākumiem meža nozares valsts pārvaldes darbiniekiem;
 • veicina meža apsaimniekošanas zināšanu pārnesi;
 • veic meža sēklu kvalitātes kontroli.