Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Meža sēklu kontroles laboratorija

Adrese: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860

Laboratorijas vadītāja
Sandra Prūse
29245190
sandra.pruse@agenturamps.lv

Vecākā mežkopības tehniķe
Sniedze Bikanova
25453644
sniedze.bikanova@agenturamps.lv