Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Apspriedes

Meža pētīšanas stacija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. pantu rīko iepirkuma “Augsnes gatavošanas pakalpojums” iepriekšējo apspriedi ar piegādātājiem.

Apspriedē potenciālie piegādātāji komentārus var iesniegt līdz 2024. gada 7. jūnijam, tos nosūtot uz e-pasta adresi ivo.ozolins@agenturamps.lv 

Kvalifikācijas prasības

Tehniskā specifikācija