Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsts

Meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsts

Meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsts, ar mērķi turpināt nodrošināt kvalitatīvu atbalstu mācību praksēm un tālākizglītībai, radot vidi praktisko iemaņu apguvei, tajā skaitā dodot iespēju iegūt praktiskās zināšanas izziņas objektos valsts zinātniskās izpētes mežos.