Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsts

Meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsts

Meža nozares augstākās izglītības un tālākizglītības atbalsts, ar mērķi paaugstināt meža izglītības studentu praktisko iemaņu līmeni, kā arī dot iespēju iegūt praktiskās zināšanas attiecīgos demonstrējumu objektos valsts zinātniskās izpētes mežos.