Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Meža apsaimniekošana valsts zinātniskās izpētes mežos

Meža apsaimniekošana valsts zinātniskās izpētes mežos

Meža apsaimniekošana valsts zinātniskās izpētes mežos, ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, demonstrējot adaptīvu mežsaimniecības praksi, veicinot meža racionālu apsaimniekošanu.