Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Vētraine

Vētraine

Meža pētīšanas stacijas zinātnes un mācību atbalsta centrs "Vētraine" ir  ēku komplekss, kas tiek izmantots meža nozares augstākās izglītības mācību prakses un praktiskās mežzinātnes atbalstam, kā arī tālākizglītības un apmācības pasākumiem meža nozares valsts pārvaldes darbiniekiem.

 

Kontakti:
Sandis Strazdiņš
29204794
sandis.strazdins@agenturamps.lv

Koordinātes zinātnes un mācību atbalsta centram "Vētraine": X: 623271 Y:282917