Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Mežmāja

Mežmāja

Meža pētīšanas stacijas zinātnes un mācību atbalsta centrs "Mežmāja" ir meža nozares augstākās izglītības mācību prakses un praktiskās mežzinātnes atbalsta punkts. 

Kontakti:
Gundega Rutka
22029058
gundega.rutka@agenturamps.lv

Koordinātes zinātnes un mācību atbalsta centram "Mežmāja": X: 421141 Y: 345752