Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Zinātniskās izpētes atbalsts

Zinātniskās izpētes atbalsts

Zinātniskās izpētes atbalsts, ar mērķi nodrošināt meža nozares attīstības prioritātēm atbilstošu pētījumu atbalsta bāzi, kas sniedz iespēju ilglaicīgi ievākt datus un pārbaudīt zinātniskās hipotēzes praksē, nodrošinot atziņu pārnesi.