Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus
pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes
objektu, vides un meža monitoringa objektu
ierīkošanai un uzturēšanai

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana ārpus izpētes un demonstrējumu objektiem, ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, demonstrējot adaptīvu mežsaimniecības praksi un veicinot meža racionālu apsaimniekošanu.