Meža pētīšanas stacija ir publiska aģentūra, kuras uzdevums ir
apsaimniekot valsts zinātniskās izpētes mežus pētījumu veikšanai, ilglaicīgu zinātniskās izpētes objektu, vides un meža monitoringa objektu ierīkošanai un uzturēšanai

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana

Valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošana ārpus izpētes un demonstrējumu objektiem, ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, demonstrējot adaptīvu mežsaimniecības praksi un veicinot meža racionālu apsaimniekošanu.